Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   Afrikaans  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Gesprekvoering:
Leer met mense
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Anatomie:
Leer met jou liggaam
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Skaak:
Leer met jou kop:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Uitgaan:
Leer met jou hart
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Top 10 Onderhoudsvrae:
Leer vir sukses
🚀
🇿🇦 Translation Services:
11 Official South African Languages
↔️ Vertaaldienste:
11 Amptelike Suid-Afrikaanse Tale
🇿🇦
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Gesprekvoering:
Leer met mense
🗨
👤 Hello!
(person)

Hallo!
(persoon)

👤
👥 Hello!
(group)

Hallo!
(groep)

👥
🙋 How are you?

Hoe gaan dit?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

OK, dankie.

🙆
🙍 I could be better.

Nie te sleg nie.

🙍
🙋 And you?

En jy?

🙋
🙆 I am well.

Dit gaan goed met my.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Totsiens
(persoon wat bly)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Totsiens
(groep wat bly)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Totsiens
(persoon wat vertrek)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Totsiens
(groep wat vertrek)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Anatomie:
Leer met jou liggaam
💁
👧 Head

Kop

👧
👁 Eye, Eyes

Oog, Oë

👁
👂 Ear, Ears

Oor, Ore

👂
👃 Nose

Neus

👃
👄 Mouth

Mond

👄
👅 Tongue

Tong

👅
Hand, Hands

Hand, Hande

💪 Arm, Arms

Arm, Arms

💪
🚶 Leg, Legs

Been, Bene

🚶
👣 Foot, Feet

Voet, Voete

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Skaak:
Leer met jou kop
🎓
Chess Piece(s)

Skaakstuk(ke)

King

Koning

Queen

Koningin

Rook (Castle)

Toring (Kasteel)

Bishop

Biskop

Knight (Horse)

Ridder (Perd)

Pawn (Soldier)

Pion (Soldaat)

Board

Bord

Square

Vierkant

Black

Swart

White

Wit

Chess Move(s)

Skaakskuif(-skuiwe)

Check!
From Persian Shah (King)
Skaak!
Afgelei van Persiese Sjah (Koning)
🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Skaakmat!
Afgelei van Persiese Sjah (Koning) + Māt (Dood)
🏆
🗑 I take your piece.

Ek vat jou stuk.

🗑
‼️ Good move!

Goeie skuif!

‼️
I resign!

Ek gee oor!

⚔️ Good luck for the game!

Sukses met die spel!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Dankie vir die speel!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Uitgaan:
Leer met jou hart
What's your name?

Wat is jou naam?

📱 Can I get your number?

Kan ek jou nommer kry?

📱
Would you like to get coffee?

Wil jy saam met my gaan koffie drink?

🍝 Would you like to go to dinner?

Wil jy saam met my gaan eet?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Wil jy iets saam met my gaan drink?

🍹
💓 Yes, I would.

Ja, graag.

💓
💔 No, but thank you.

Nee, dankie.

💔
💖 You look beautiful.

Jy lyk pragtig.

💖
💋 May I kiss you?

Mag ek jou maar soen?

💋
😍 I miss you.

Ek mis jou.

😍
😘 I miss you too.

Ek mis jou ook.

😘
I love you.

Ek is lief vir jou.

💗 I love you so much.

Ek is baie lief vir jou.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Top 10 Onderhoudsvrae:
Leer vir sukses
🚀
👩 Tell us about yourself? Vertel ons van jouself? 👩
👍

What are your main strengths?

Wat is jou sterk punte?

👍
👎

What are your weaknesses?

Wat is jou swak punte?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Waarom moet ons jou vir hierdie werk kies?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Wat is jou salarisverwagting?

📃

What are your hobbies outside of work?

Wat is jou stokperdjies wanneer jy nie werk nie?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Waar sien jy jouself oor vyf jaar?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Waarom verlaat jy jou huidige werk?

💼
🏦 Why do you want to work here? Waarom wil jy graag hier werk? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Is daar enigiets wat jy vir my wil vra?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: Afrikaans first language:
6,855,082 (13.7%)
 
Visit this page in another language:
 
Besoek hierdie bladsy in ‘n ander taal:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Besoek ons Tuisblad 🏠
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services