Vertaaldienste Suid-Afrika

Welkom by Suid-Afrika se spesialis- tegniese vertaalmaatskappy. Ons wy ons toe aan die reproduseer van akkurate beroeps-, regs- en mediese inhoud in die 11 amptelike Suid-Afrikaanse tale. Ons bied ook vertaaldienste vir Suid-Afrika se vernaamste handelsvennote, in tale soos Portugees. Spaans, Duits en Chinees Mandaryns. Al ons vertalings is gewaarborg om te voldoen aan internasionale tegniese vertaalstandaarde.

Sien die gehalte van ons vertalings in aksie. Engels en vertaalde bladsye is identies. Ons vertalings is volkome toeganklik en het geen spelfoute nie.

This browser does not support the video element.

Gehalte: Kry dit die eerste keer reg

Ons kontrakteer uitsluitlik spesialisvertalers. Wanneer ons bv. 'n regsdokument vertaal, werk ons slegs met 'n gekwalifiseerde, eerstetaal-vertaler. Ons minimum akademiese vereistes is 'n kwalifikasie van 'n geakkrediteerde universiteit. Daarbenewens het al ons vertalers 'n minimum van 10 jaar se hoëvlak-werkservaring. Ons is altyd bereid om CV's en kwalifikasies te voorsien, en om diensvlakooreenkomste wat die gehalte van ons vertalings waarborg, te teken.

MS Word spelkontroles

U vertaalde dokument ontvang al die redigeerkontroles wat u aan u Engelse tekste gee. Ons gebruik rekenaars om te verseker dat u dokumente geen spelfoute in die vertaling het nie, die hedendaagse taal gebruik en konsekwent hanteer word. Ons demonstreer dit met graagte.

Spertye

'n Doeltreffende sake-onderneming steun op sekerhede. Ons het ons besigheid gebou daarop om altyd aan ons kliënte se verwagtinge te voldoen. Ons sal ons nooit verbind tot 'n spertyd wat ons vertalers nie kan haal nie.

Kwotasies

Epos u dokument aan ons, en dui daarin die spertye aan wat u moet haal en die tale wat u verlang. Ons neem gedurende kantoorure nie langer as vyf minute om op kwotasieversoeke te reageer nie.

Tale wat in Suid-Afrika se provinsies gepraat word*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Kliënte

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele