Vertaaldienste Suid-Afrika

Suid-Afrika se spesialisvertaalmaatskappy vir die 11 amptelike tale. Ons dienste wissel van ingeligtetoestemmingsvorms tot nuusbriewe, apps en webwerwe. U dokumente word in ’n duidelike en kommunikerende styl in die 11 Suid-Afrikaanse tale weergegee.

school Gehalte timer Spertye format_list_numbered Kwotasies business Kliënte

Vertaaldienste 2022

Welkom by iiTranslation. Ons is daartoe verbind om akkurate sake-, regs- en mediese dokumente wat natuurlik lees in die 11 amptelike Suid-Afrikaanse tale: Zulu, Xhosa, Afrikaans, Pedi, Tswana, Suid-Sotho, Tsonga, Swati, Venda en Ndebele, weer te gee. Al ons vertalings word gewaarborg om aan internasionale tegniese vertaalstandaarde te voldoen.

Kyk na die gehalte van ons vertalings! Vir die 90% van Suid-Afrikaners wat kundig is in hulle huistaal, klik bloot die “vertaal”-knoppie translate links bo op ons webwerf. Omdat u taal deur ’n professionele vertaler vertaal word, sal ons webwerf vir u toeganklik en insiggewend wees, selfs ten opsigte van tegniese vakgebiede. Dit sal ook sonder spel- of grammatikafoute wees.

Gehalte: Kry dit die eerste keer reg

Ons kontrakteer uitsluitlik spesialisvertalers. Wanneer ons byvoorbeeld 'n regsdokument vertaal, werk ons slegs met 'n gekwalifiseerde, eerstetaal-regsvertaler. Ons minimum akademiese vereiste is 'n kwalifikasie van 'n geakkrediteerde Suid-Afrikaanse universiteit. Daarbenewens het al ons vertalers 'n minimum van 10 jaar se hoëvlak-werkservaring. Ons is altyd bereid om CV's en kwalifikasies te voorsien, en om diensvlakooreenkomste wat die gehalte van ons vertalings waarborg, te onderteken.

Spelkontroles

U vertaalde dokumente ontvang al die redigeerkontroles wat u aan u Engelse tekste gee. Ons gebruik verder gelokaliseerde speltoetsers om te verseker dat u dokumente geen spelfoute in die vertaling het nie, moderne taalgebruik volg en konsekwent hanteer word. Ons demonstreer dit met graagte.

Spertye

’n Doeltreffende sake-onderneming steun op sekerhede. Ons het ons besigheid gebou daarop om altyd aan ons kliënte se verwagtinge te voldoen. Ons sal ons nooit verbind tot ’n spertyd wat ons vertalers nie kan haal nie.

Kwotasies

E-pos u dokument aan ons, en dui daarin die spertye aan wat u moet haal en die tale wat u vir die vertalings verlang. Ons neem gedurende kantoorure nie langer as vyf minute om op kwotasieversoeke te reageer nie.

Kliënte